Werkwijze

Psycholoog Haarlem

Psychologiepraktijk Haarlem Noord is per 18-02-2022 gesloten in verband met sluiting van het Gezondheidscentrum Haarlem Noord. Er wordt geen praktijk meer gehouden. Laatste update 18-02-2022.

Clienten die in het verleden in behandeling zijn geweest bij Carola Grutter kunnen bij dringende vragen contact opnemen via de mail.
E-mail: [email protected]

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek is een intakegesprek. De intake heeft tot doel nader met elkaar kennis te maken en om een beeld te krijgen van je klachten en/of patronen waar je tegenaan loopt. We staan stil bij je hulpvraag en verwachting van psychologische gesprekken. Wanneer er sprake is van een “klik” (die bij gesprekken onontbeerlijk is), stellen we gezamelijk doelen op en spreken we af hoe die doelen te bereiken in een behandelplan. Dit behandelplan wordt meestal in het tweede gesprek opgesteld. Naast het gesprek maak ik ook gebruik van vragenlijsten om zo een zo compleet mogelijk beeld te kunnen krijgen. De uitkomsten van vragenlijsten worden uiteraard met je besproken en kunnen ook helpen bij het stellen van doelen.

De behandelduur hangt onder meer af van de aard en ernst van de klachten. Meestal is een kortdurende gepsrekstherapie (tot 10 gesprekken) voldoende om inzicht te krijgen, klachten te verminderen en/ of te leren anders met dingen om te gaan. Vanzelfsprekend is voor sommige klachten echter een langer durende behandeling aangewezen. Indien na de intake wordt ingeschat dat de behandeling langer zal duren, dan wordt dit vooraf met je besproken en zal je worden doorverwezen.

Als psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat je privacy gewaarborgd is. Ik werk wel samen met je huisarts, bijvoorbeeld als je medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Verder wordt je huisarts, wanneer je daarmee instemt, door middel van rapportage kort over de behandeling geïnformeerd.

Als GZ-psycholoog moet ik aan verschillende registraties voldoen om kwaliteit van behandeling te kunnen waarborgen.
Registraties:
Als GZ-psycholoog sta ik geregistreerd in het BIG-register.
Mijn BIG-registratienummer is 69910573025.
Ook ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en blijf ik zo op de hoogte van veranderingen in mijn vakgebied.
Mijn AGB-zorgverlener nummer is 94-007890.
Mijn AGB-praktijk nummer is 94-056886
Mijn Kamer van Koophandel inschrijfnummer is 34324311.

Psychologiepraktijk Haarlem Noord heeft daarnaast een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, wat ingezien kan worden op de praktijk.