Vergoeding en kosten

Vanaf 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Deze zorg wordt vanuit het basispakket vergoed, mits voldaan is aan voorwaarden die de verzekeraar daarvoor heeft gesteld.

Deze voorwaarden zijn:

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts voor BGGGZ.
  • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek.
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. Niet alle zogenoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit een aanvullend pakket.

Zorgproducten

Als uit de intake blijkt dat aan de voorwaarden voor vergoede zorg wel wordt voldaan, zal een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal worden uitgevoerd binnen een van de 5 zorgproducten van de GBGGZ.

GBGGZ Kort: ca 5 consulten
GBGGZ Middel: ca 7 consulten
GBGGZ Intensief: ca 10 consulten
GBGGZ Onvolledig behandeltraject: ca 2 consulten

De productkeuze hangt af van de behandeldoelen en de ernst van de problematiek en zal met je worden besproken na de intake. Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-IV stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake bij je verzekeraar gedeclareerd worden als ‘onvolledig behandeltraject’. Je kunt vervolgens besluiten voor eigen rekening behandeld te worden. Het particuliere tarief bedraagt per individuele sessie van 45 minuten €92,00.

Kosten

Voor het jaar 2018 heeft Psychologiepraktijk Haarlem Noord met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor behandeling in de Basis GGZ, hetgeen betekent dat de zorg geheel vergoed wordt. De gesprekskosten zullen na de behandeling bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Een eventueel resterend eigen risico wordt eveneens achteraf door de verzekeraar verrekend. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2018 is €385,- voor alle zorg uit het basispakket samen.

Verhindering en afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch of per email te worden afgezegd. Anders zal 60 euro in rekening worden gebracht, aangezien de tijd gereserveerd was. Te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.