Vergoeding en kosten

Vanaf 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Deze zorg wordt vanuit het basispakket gedeeltelijk of geheel vergoed, mits voldaan is aan voorwaarden die de verzekeraar daarvoor heeft gesteld en afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts voor BGGGZ.
  • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek.
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. Niet alle zogenoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit een aanvullend pakket.

Kosten

Voor het jaar 2021 heeft Psychologiepraktijk Haarlem Noord niet langer contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Van belang is dat u voorafgaand aan de intake en behandeling bij uw verzekeraar informeert naar de vergoeding van uw behandeling in de Basis GGZ. Dit hangt af van uw polis. Voor de Basis GGZ geldt het wettelijk verplichte eigen risico, hetgeen in 2021 €385,- is voor alle zorg uit het basispakket samen.

Zorgproducten

Als uit de intake blijkt dat aan de voorwaarden voor vergoede zorg wel wordt voldaan, zal een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal worden uitgevoerd binnen een van de 5 zorgproducten van de GBGGZ.

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2021
De vier zorgvraagzwaartetrajecten en het onvolledig behandeltraject met de bijbehorende maximale bedragen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit.

Code Prestatie Maximumtarief NZa
180001 Kort, 294 minuten (ca 5 consulten). € 522,13
180002 Middel, 495 minuten (ca 7 consulten). € 885,01
180003 Intensief, 750 minuten (ca 10 consulten) € 1.434,96
180004 Chronisch, 750 minuten (ca 10 consulten) € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

De productkeuze hangt af van de behandeldoelen en de ernst van de problematiek en zal met je worden besproken na de intake. Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-V stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake bij je verzekeraar gedeclareerd worden als ‘onvolledig behandeltraject’. Je kunt vervolgens besluiten voor eigen rekening behandeld te worden. Het particuliere tarief bedraagt per individuele sessie van 45 minuten €105,00.

Verhindering en afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch of per email te worden afgezegd. Anders zal 50 euro in rekening worden gebracht, aangezien de tijd gereserveerd was. Te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.