Eye Movement Desensitisation and Reprocessing / EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandeling
gericht op het hanteren van ingrijpende gebeurtenissen, verliezen of traumatische
ervaringen. Door bilaterale auditieve (u krijgt een koptelefoon op met tikjes) of visuele
stimulatie (oogbewegingen) worden beide hersenhelften actief gestimuleerd en kunnen
traumatische beelden en belemmerende zelfcognities worden aangepakt. De ervaring leert
dat klachten hierdoor verminderen en er meer rust ontstaat. EMDR is effectief gebleken bij
traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, depressies, verliezen, fobieën en bij
persoonlijkheidskenmerken / negatieve overtuigingen over jezelf.
Voor meer informatie kunt u de website van Vereniging EMDR Nederland raadplegen.