Cognitieve gedragstherapie / CGT

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein

Dus is het zaak ander denken te leren. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectief bewezen, moderne therapievorm die er vanuit gaat dat onze manier van denken bepalend is voor de manier waarop we ons voelen en waarop we ons gedragen. In de behandeling staat de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal. Negatieve gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, waardoor bijvoorbeeld vermijdingsgedrag kan ontstaan. Door negatieve gedachten uit te dagen en om te buigen in een reëlere gedachtegangen, kunnen prettigere gevoelens en meer gewenst gedrag ontstaan. CGT is zoveel mogelijk gericht op het heden en de dagelijkse praktijk. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen om het effect van de behandeling in uw dagelijks leven toe te laten nemen. Hierbij kan worden gedacht aan registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, gedachten-experimenten, communicatieoefeningen of ontspanningsoefeningen.

Voor meer aanvullende informatie kunt u de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) raadplegen.