Cognitieve gedragstherapie / CGT

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is gericht op het onder de loep nemen van onze gedachten en een behandelvorm die ik veel toepas in gesprekken. CGT is een effectief bewezen, moderne therapievorm die er vanuit gaat dat onze manier van denken bepalend is voor de manier waarop we ons voelen en waarop we ons gedragen. In de behandeling staat de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal. Negatieve gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, waardoor bijvoorbeeld vermijdingsgedrag kan ontstaan. Door negatieve gedachten uit te dagen en om te buigen in een reëlere gedachtegangen, kunnen prettigere gevoelens en meer gewenst gedrag ontstaan. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen om het effect van de behandeling in je dagelijks leven toe te laten nemen. Hierbij kan worden gedacht aan registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, gedachten-experimenten, communicatieoefeningen of ontspanningsoefeningen.

Voor meer aanvullende informatie kun je de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) raadplegen.

Schematherapie

Een vorm van Cognitieve Gedragstherapie is schematherapie. Door middel van schematherapie kunnen lang bestaande overtuigingen aangepakt worden. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit het schema Meedogenloze normen/overdreven kritisch voordurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die jij stelt. Dit kan betekenen dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fouts doen, wat daaropvolgend weer kan leiden tot meer irritatie. Veel schema’s zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen. Schematherapie is een geschikte behandeling als het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

Het boek “Leven in je leven, leer de valkuilen in je leven herkennen” van Jeffrey E. Young geeft heel duidelijke uitleg over schematherapie en geeft daarnaast veel inzicht in eigen schema’s.